FÖR LEVERANTÖRER

I syfte att förenkla samt göra dig som leverantör uppmärksam på vilka krav och förväntningar vi har på order- och fakturahantering samt leveranser till våra centrallager har vi har vi tagit fram nedanstående Suppliers guide.

Vårt mål med denna guide är att hanteringen vid orderläggning och leverans skall ske så säkert och effektivt som möjligt för att vi, i vår tur, skall kunna upprätthålla hög kvalitet och leveransprecession mot våra kunder.