Prisjustering

Vi befinner oss fortsatt i en utmanande situation där flera faktorer påverkar prisutvecklingen i marknaden. Höjda produktions-, energi- och transportkostnader påverkar distributionspriserna i alla led i vår bransch liksom inflationstakten. På grund av detta kommer vi att justera våra priser den 7 mars 2022. Den vägda prishöjningen blir 7,4%.

Swedol och TOOLS samordnar sin pris- och rabattstruktur

Som ett led i vårt samgående mellan Swedol AB och TOOLS Sverige AB samordnar vi under året vår pris- och rabattstruktur till en gemensam prislista. Förändringen för Swedol och Grolls sker i mars och för TOOLS kommer ytterligare information om lansering under första kvartalet i år.

Genom att anta en gemensam prislista och rabattstruktur tar vi nästa steg mot att bli ett företag.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta er Swedol-TOOLS-Grolls-representant.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Eriksson

Landschef

Produkter
Butiker