Korttidskläder

Korttidskläder är kläder som är ämnade att skydda antingen bäraren eller omgivningen, och bärs under en kort tid. De brukar ofta vara gjorda av tunnare material och är täntka att kasseras efter en användning. Grolls har ett stort utbud som täcker in de flesta möjliga situationer där korttidskläder kan behövas, t.ex. sterilrum, kontaminerat utrymme, renrum eller laboratorium. Vi har även besökskläder som enkelt passar utanpå ordinarie kläder.
Visa kategoribeskrivning