Nödduschar

Grolls har en lång och gedigen erfarenhet av nödduschar, och levererar idag utrustning till de ledande företag inom flera industrier, där kraven på säkerhet är högt ställda. Många av våra nödduschar finns inom industrier som kem-, olja- och petroleum-, pappersmassa- och läkemedelsindustrin, där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är höga.
Visa kategoribeskrivning