Vård och akutvård

Olyckor kan hända var och när som helst och det är viktigt att vara förberedd på att hantera det innan skadan sker. Det är därför bra att ha ett första hjälpen-kit nära till hands, särskilt i områden där det finns särskild risk för allvarlig skada. Exempel på sådana områden är byggplatser, fabriker med tunga maskiner, platser som hanterar kemikalier samt kök där du kan finna knivar, kokande vätskor och mycket varma ytor. Fundera själv på vad som kan hända och planera därefter för att kunna skapa den första hjälpen-väska som bäst kan garantera din säkerhet. Här i utbudet från Grolls kan du hitta mycket som kan fylla ett första hjälpen-kit, från elastiska bindor och plåster till brandkrämer och sårtvättar. Det finns även ögonduschar som kan hjälpa vid skador orsakade av kemikalier eller eld. Det finns även bårar för när medvetslösa eller skadade personer måste flyttas, nackstöd för ryggskadade och räddningsfiltar. Om du redan har ett första hjälpen-kit finns det även påfyllningar av många olika förbrukningsvaror.
Visa kategoribeskrivning