Smart Service - ökad produktivitet, minskad lagerkostnad och effektiv verksamhet

Öka din verksamhets produktivitet med Smart Service

Smart Service ger dig smarta lösningar som tar hand om din varuförsörjning med målet att effektivisera din verksamhet. I stället för att medarbetarna går många och långa sträckor mellan sin station och materialutlämningen, kan en lösning från Smart Service effektivisera arbetsflödet med full kostnadskontroll. Fyll skåpen eller hyllorna med de produkter produktionen behöver. Smart, enkelt och effektivt.

Med Smart Service får du:

• Kostnadskontroll och effektivare arbetsflöden.
• Minskade lagerkostnader.
• Automatiserad produktbeställning, mottagning, inleverans och lagerhantering.
• Kontroll över personalens och avdelningarnas utgifter.
• Minskad förbrukning och svinn.
• Minskad stöldrisk.
• Optimering av golvyta.
• Spårning av verktyg och andra tillgångar.

Smart Service-lösningar

Här hittar du de lösningar som finns inom Smart Service. Varje varuautomat anpassas efter vad just ditt företag och medarbetare behöver.

Smart safestock

Smart Safestock är ett materiallager anpassat för varje avdelning på fabriksgolvet. Vi eller kunden sköter påfyllningen av produkter genom vår Smart Service-app och ser till att det aldrig är brist på artiklar. Mindre spring och ökad produktionstid.

Smart self scanning

Smart Self scanning är en obemannad expressbutik fylld med produkter efter behov. Med Smart Service-appen skannar och köper du artiklarna. Varorna fyllas på per automatik från vårt centrallager. Varje köp ger sen underlag till en detaljerad förbrukningsstatistik.

Smart 2-bin-RFID

Detta Kanban-system är för bulkmaterial i produktion eller enkla förnödenheter. Fylls på per automatik när ett visst antal artiklar skannats för att säkerställa lager.

Smart cabinet-scales

Smart Cabinet är en varuautomat med marknadsledande teknologi. Automaten känner av när en produkt plockas och läggs automatiskt in som köp. Automaten är endast öppen för godkända medarbetare och där du kan styra vem som får köpa vad. Automatiserad varupåfyllnad ingår.

SMART OPEN SHELF-SCALES

Samma funktion som Smart Cabinet men är anpassad till att byggas in i ett rum eller container med inpasseringskontroll som registrerar vem som gör köpen. På samma sätt som Smart Cabinet, möjliggör den här lösningen en detaljerad förbrukningsstatistik på individnivå.

Smart vending

Den här automaten lämpar sig för artiklar med hög produktionspåverkan och högkostnadsartiklar. Vid köp öppnar sig endast det fack som valdes i menyn. På så sätt får du full kontroll på vem som får använda vad, hur mycket och när.

Smart loaning

Med Smart Loaning skapar du en intern uthyrningsfunktion med fullständig spårbarhet av vem som har en specifik artikel eller har bokat för lån i framtiden. Möjlighet att spärra trasiga produkter, automatisk spärr av lån inför inspektion eller kalibrering av produkter ingår.

SMART Click and Collect

Med denna utlämningsstation ger du ditt förråd möjlighet att lämna ut varor även under icke öppettider. Mottagaren får ett SMS med en öppningskod och kan hämta varan senare.

Välj rätt lösning för din verksamhet

Smart Service erbjuder allt från lättanvända självskanningsbutiker, varuautomater (klassiska automater, vågbaserade system eller RFID-system), låneautomater för kritisk utrustning, eller mer avancerade lösningar som obemannade popup-butiker.

Det här ingår:
• Hårdvara (förrådsskåp, varuautomater eller självscanningsförråd)
• Påfyllnadstjänst
• Programvara
• Smart BI-analysdata
• Månadsfaktura inklusive varor och tjänster

Processen i 6 steg

Varje företag är unikt, därför är förarbetet viktigt så att behoven möts på bästa sätt och att rätt KPI:er sätts upp för att kunna följa utvecklingen och resultatet.
1. Behovsanalys
Vad vill ni uppnå? Vilka utmaningar har ni idag?
2. Nulägesanalys
Vi ser över produktbehov, inköpsflöden, fysisk tillgänglighet i lokaler m.m.
3. Lösningspresentation
Baserat på vad våra analyser visar presenterar vi ett förslag på lösning för vidare dialog.
4. Avtalssignering
Efter att vi kommit överens är det dags att formalisera vår överenskommelse.
5. Implementering
Vi driver implementeringen i projektform och ni är med som deltagare så allt blir rätt hos er.
6. Drift
Efter projektfasen driftar vi lösningen åt er. Vi följer upp resultaten tillsammans så att de uppsatta målen uppfylls.

VAD SÄGER KUNDERNA OM SMART SERVICE?

Vill du veta mer?

Vi har eldsjälar som gärna berättar mer om Smart Service. Om du vill få mer information kring de olika lösningarna, skicka oss gärna ett mejl till smartservice@alligo.com med dina kontaktuppgifter så återkopplar vi till dig.